1. Βαρειά χτυπούν τά σήμαντρα..............Βίντεο

2. Μές τήν φυλακή πού μπήκα................Βίντεο

3. Γιατί ἄλλαξες γιατί..............................Βίντεο

4.Τσίρι μπίμ-τσίρι μπόμ .........................Βίντεο

5. Ὁ Τζαναμπέτης...................................Βίντεο